Google på 80-talet!

Kinna McInroe och Jo Luijten har tillsammans ett hobbyprojekt som de kallar Squirrel-Monkey World. Deras första video var inspererad av idén att skapa en obefintlig värld i det förflutna. De använder sig av gamla program som QuickBASIC 4.5 och MS-Paint.

More

Så här skulle förmodligen Google ha sett ut om det hade funnits på 80-talet:

Så här skulle kanske Twitter ha sett ut:

RSS
Facebook
Facebook
Google+
https://80-talet.se/google-pa-80-talet
Twitter