Kinna McInroe och Jo Luijten har tillsammans ett hobbyprojekt som de kallar Squirrel-Monkey World. Deras första video var inspererad av idén att skapa en obefintlig värld i det förflutna. De använder sig av gamla program som QuickBASIC 4.5 och MS-Paint.

Blir du sugen på att själv testa Google så har det österrikiska webbdesignföretaget Mass:Werk skapat en fungerande version på sin webbplats: http://www.masswerk.at/bingBBS/.

Så här skulle förmodligen Google ha sett ut om det hade funnits på 80-talet:

Så här skulle kanske Twitter ha sett ut: